Krachtvoer Building Integrated Solar PV

KRACHTVOER
Building Integrated Solar PV

Integratie van zonne-energie in de gebouwde omgeving

“Bij een marmeren gevelplaat heeft niemand het over terugverdientijd, maar bij zonnepanelen wel. Daarom komt iets eenvoudigs zo lastig van de grond.” Dat constateerde wethouder Staf Depla tijdens het ontbijt van de KRACHTVOER-sessie Building Integrated PV op 27 oktober.

De bijeenkomst - georganiseerd door gemeente Eindhoven en !MPULS - vond plaats in de Hal van 100 in het Stadhuis van Eindhoven. Tijdens KRACHTVOER komen vraag en aanbod op een dynamische manier bij elkaar. In het eerste deel van het programma stond innovatie & ontwikkeling centraal, in het tweede deel concrete vragen uit de markt.

Innovatie & ontwikkeling

Harold van de Ven van NBArchitecten hield een bevlogen verhaal over de transitie naar energieneutraal in de gebouwde omgeving. Hij maakte duidelijk dat op technisch gebied alles mogelijk is; het moet alleen ingevoerd worden. Zelf is hij betrokken bij een appartementencomplex met zonnecellengevels in Best.

Meer voorbeelden van wat er aan innovaties voorhanden is, volgden in de andere presentaties. Huib van den Heuvel van Solliance gaf aan zonne-energie te beschouwen als functie in plaats van eindproduct. In hun nieuwe bedrijf, Solar Film Industries, werken ze aan de grootschalige en goedkope productie van dunne film zonnepanelen. Volgens SEAC zitten we in een overgangsfase van zo zichtbaar mogelijke naar onzichtbare PV. Directeur Wiep Folkerts liet zien dat inmiddels bijna alles kan: zo werken zij bijvoorbeeld aan een zonnepaneel met baksteenuitstraling.

Uitdagingen van vandaag

Hierna waren er verschillende pitches waarin concrete uitdagingen werden voorgelegd aan het publiek. Architect Saskia Oranje van !MPULS loopt aan tegen welstandseisen en monumentenzorg bij het verduurzamen van het Stadhuis in Eindhoven. Met name bij de Stadhuistoren (weinig dak, veel geveloppervlak) loop je al snel tegen grenzen op. Maarten de Haas van Physee zou hier graag iets in betekenen. Physee ontwikkelt transparant zonneglas. Reinier Bosch van Solarix ziet ook mogelijkheden, namelijk met zonnetegels op de gevel. De startup Lusoco werkt aan ‘design-PV’: zonopwekkend glas inclusief prints.

“Het moet mooi zijn”

Rob Bogaarts van Woonbedrijf geeft in zijn pitch aan dat de corporatie nog flinke stappen moet zetten om de beoogde sprong in de energie-index te maken. Waar ze onder meer tegenaan lopen is de onzekerheid over het teruglevertarief voor zonne-energie en regelgeving vanuit de overheid die de boel soms ophoudt. Joop Ketelaers van gemeente Eindhoven herkent dit en suggereert om met de opgebouwde praktijkervaring naar het rijk te stappen om te pogen beknottende regelgeving te wijzigen.

Tot slot liet Reinier Bosch zien met welke ontwikkelingen Solarix bezig is. Zij produceren energieopwekkende geveltegels. Belangrijk is het om dingen te maken die mensen graag willen hebben, gaf Bosch aan. “Het moet mooi zijn.” Hij riep de aanwezigen op de opstelling van de eerste collectie panelen te bekijken op het Stadhuisplein. Het gevelkunstwerk werd als onderdeel van de Switch Light manifestatie tijdens de Dutch Design Week aan het publiek tentoongesteld.

Geslaagde sessie

Met meer dan 50 deelnemers was deze KRACHTVOER-sessie een groot succes. Innovatieve ideeën kwamen op tafel en afspraken om verdere samenwerking te onderzoeken werden meteen gesloten. Bezoekers waardeerden de bijeenkomst met een 8 en het Eindhovens Dagblad publiceerde een artikel over KRACHTVOER.

Gemeente Eindhoven en !MPULS kijken terug op een inspirerende ochtend die laat zien dat gebouwgeïntegreerde PV een kans is bij het verduurzamen van gebouwen. Wij danken alle aanwezigen voor hun betrokkenheid en ideeën.

Over KRACHTVOER

KRACHTVOER is een open platform waarbij het draait om vernieuwing en ontwikkeling. We gaan om tafel met innovatieve marktpartijen die op dit moment concreet bezig zijn met gelijksoortige vraagstukken. Het concept is onderdeel van het project ‘Slim Verduurzamen Gemeente Gebouwen’ waarin Gemeente Eindhoven en !MPULS de komende 10 jaar schouder-aan-schouder werken om zeven gemeentelijke panden slim te verduurzamen. Recent zijn we gestart met de renovatie van de Stadstoren. Later volgen o.a. Mercado, het Stadhuis, het NRE-gebouw en Van Abbe Museum. We streven onder andere naar 95% circulair en 100% gasloos.