KRACHTVOER #1 - Zonnedak op het Stadhuis’

KRACHTVOER#1 2018 - Zonnedak op het Stadhuis!

Net als vorig jaar organiseert !MPULS in 2018 ook weer enkele krachtvoersessies om de laatste ideeën en innovaties uit de markt op te halen en zo mogelijk toe te passen in ons project. In de recent gerenoveerde Stadhuistoren is op 28 augustus jl. een krachtvoersessie gehouden getiteld ‘Zonnedak op het Stadhuis’.

Er zijn vergaande plannen om op het Stadhuis een grootschalig zonnedak te gaan realiseren. Op de 10e verdieping van het door !MPULS recent gerenoveerde stadhuistoren werden partijen uitgenodigd om met ons mee te denken en hun ideeën kort te pitchen.

Dennis ten dam (DWA) en architect Rudy Uytenhaak geven toelichting op de de casus 'zonPV op het Stadhuis'.

Het Stadhuis van Eindhoven krijgt niet alleen zonnepanelen, ook komen er planten op te staan, liefst zo dat het vanaf het Stadhuisplein zichtbaar is. Omdat er nog wat technische problemen zijn, vraagt IMPULS hulp van de branche tijdens een KRACHTVOER sessie.

Vier uitdagingen zijn vooraf voorgelegd ter voorbereiding op de krachtvoersessie. Lees hier meer over via deze link.

Er zijn door vier verschillende partijen fantastische pitches gegeven. Opvallend is dat alle pitches niet concurrerend aan elkaar zijn, maar zelfs complementair aan elkaar. Dank aan Jeroen ter Schiphorst (Lusoco), Nico Pulskens (PHYSEE), Henrico van den Boomen (Eigenenergie.net) en Daan Arkesteijn (Collectief Duurzame Daken). Over de opbrengst van de bijeenkomst gaat IMPULS de komende weken in beraad. De partijen die er energie in hebben gestoken zullen een persoonlijke tergkoppeling ontvangen waar ook gekeken wordt of er ook nog verder energie aan gegeven kan worden. !MPULS geeft energie!

We kijken terug op een succesvolle en inspirerende middag!

Inspirerende pitches door Jeroen ter Schiphorst (Lusoco), Nico Pulskens (PHYSEE), Henrico van den Boomen (eigenenergie.net) en Daan Arkesteijn (Collectief Duurzame Daken)

Joop Ketelaers (gemeente Eindhoven) en Machiel Karels (prestatiemanager !MPULS)

Over KRACHTVOER

KRACHTVOER is een open platform waarbij het draait om vernieuwing en ontwikkeling. We gaan om tafel met innovatieve marktpartijen die op dit moment concreet bezig zijn met gelijksoortige vraagstukken. Het concept is onderdeel van het project ‘Slim Verduurzamen Gemeente Gebouwen’ waarin Gemeente Eindhoven en !MPULS de komende 10 jaar schouder-aan-schouder werken om zeven gemeentelijke panden slim te verduurzamen. Recent zijn we gestart met de renovatie van de Stadstoren. Later volgen o.a. Mercado, het Stadhuis, het NRE-gebouw en Van Abbe Museum. We streven onder andere naar 95% circulair en 100% gasloos.

Meer info over KRACHTVOER sessies die zijn georganiseerd:

Building Integrated Solar PV

Samen sloopmaterialen duurzaam inzetten