Krachtvoer Building Integrated Solar PV

Samenwerking centraal bij verduurzaming vastgoed gemeente Eindhoven

Precies een jaar geleden tekenden gemeente Eindhoven en consortium !MPULS de langdurige samenwerking voor de renovatie, het onderhoud én het maximaal verduurzamen van zeven gemeentelijke gebouwen in het Eindhovense stadshart. Een mooi moment om te benadrukken dat de manier van samenwerken van onschatbare waarde blijkt te zijn. Gisteren werd daarom de Code of Conduct getekend.

Code of conduct

Garry Whitrick, contractmanager gemeente Eindhoven, licht toe: “Samenwerken was één van de belangrijkste criteria bij de consortiumselectie. Het 10-jarig contract dat we met elkaar sloten is flexibel en toekomstbestendig. Om volop ruimte te bieden aan innovaties, is het noodzakelijk om op een transparante en respectvolle manier met elkaar samen te werken. Ik wil graag op dezelfde manier samenwerken als iemand die aan mijn eigen huis werkt. Dus niet alles aan de voorkant 100% vastleggen, maar in goed gezamenlijk overleg bekijken hoe we onze doelstellingen gaan halen. Dat betekent dat gedurende het hele project alle partijen zich kwetsbaar op moeten stellen en we beslissingen samen moeten nemen.”

Schouder-aan-schouder

Bas Niese, projectmanager vanuit !MPULS vult aan: “net als in alle projecten achten we het halen van projectdoelen en een professionele houding als vanzelfsprekend. Maar binnen deze vernieuwende manier van samenwerken verwachten we een ´schouder-aan-schouder´ principe tussen elk projectteam van !MPULS en de gemeente Eindhoven. Onze samenwerking kan ik het best omschrijven als ‘hard op de inhoud en zacht op de relatie’. Dat klinkt soft, maar is het alles behalve.

Code of Conduct

De gouden samenwerkingsregels zijn vastgelegd in Code of Conduct, die gisteren middels een vingerafdruk werd ondertekend door 25 teamleden. Later volgen meer vingerafdrukken. Werken op zo’n basis is wennen voor de betrokkenen binnen het project, maar blijkt effectief om probleempunten op te lossen.

Over !MPULS

Consortium !MPULS is een samenwerking tussen Brink Groep, Door Architecten/ Rudy Uytenhaak + partners architecten, DWA, Kuijpers en Laudy Bouw & Ontwikkeling (onderdeel van Ballast Nedam). Op 18 mei 2017 werd het startschot gegeven voor de renovatie en verduurzaming van de stadhuistoren en het stadhuis. Later worden Mercado, het Van Abbemuseum, NRE en het Designhuis verduurzaamd.