Datacenter verwarmt Stadhuis en Stadhuistoren.

Een samenvatting op basis van een gesprek met Dennis ten Dam (projectleider !mpuls) & Marc Gijsman (schouderpartner gemeente). In het Stadshuis is een datacenter aanwezig voor de digitale diensten die nodig zijn voor een goed functionerend inwonersplein en ICT-systeem voor de gemeente Eindhoven. Door de digitalisering is veel papierwerk overbodig geworden echter, een datacenter verbruikt veel elektriciteit. Deze elektriciteit wordt hoofdzakelijk weer omgezet in warmte. Om ervoor te zorgen dat de systemen goed blijven werken wordt de warmte weg gekoeld.

Het datacenter in het gasloze Stadhuis is sinds oktober van dit jaar aangesloten op de WKO-systeem (warmte-koude opslag), waardoor deze warmte nuttig gebruikt wordt. Warmte kan worden op opgeslagen in de bodem, of d.m.v. van een warmtepomp opgewaardeerd worden en gebruikt worden om het Stadhuis en de Stadhuistoren duurzaam te verwarmen. De investering verdient zichzelf in korte tijd terug en levert een bijdrage aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen.

De feiten:

  • Stadhuis en Stadhuistoren worden voor 30% verwarmd door het datacenter
  • Door de koppeling is de besparing minimaal 60.000 kWh/jaar.

Dat komt overeen met:

    • verbruik van 20 à 30 huishoudens
    • 1700 bomen (CO2-uitstoot compensatie)
    • 5% energie besparing van totale Stadhuis & -toren

Een goed voorbeeld van duurzame inzet en hergebruik van ‘verloren’ energie. Een mooie toepassing van ons credo: !MPULS geeft energie…