Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen Eindhoven

Gemeente Eindhoven heeft de ambitie om in de periode 2035-2045 een energieneutrale stad te zijn. Onder de noemer ‘Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen’ worden de komende tien jaar zeven panden verduurzaamd. In plaats van het zelf bedenken van maatregelen en oplossingen heeft de gemeente de markt uitgedaagd om te komen met een aanpak die leidt tot maximale duurzaamheidswinst binnen een sluitende businesscase. Jaap Strating (gemeente Eindhoven): “Van 137 bedrijven kregen we 197 ideeën. Uiteindelijk leidde dit tot vijf consortia, waaruit we er één hebben gekozen op basis van duurzaamheid. Dit consortium heet !MPULS.”

!MPULS en de gemeente Eindhoven werken schouder aan schouder in een alliantie-organisatie waarmee ze de oude principes van opdrachtgever en opdrachtnemer ter zijde schuiven en waar het vertrouwen van en naar elkaar de basis vormt van de samenwerking. Deze aanpak en deze manier van samenwerken heeft ook landelijke en internationale interesse gewekt.

Na drie jaar intensief voorbereidend werk tekenden de gemeente Eindhoven en ‘!MPULS’ eind 2016 de overeenkomst tot samenwerking voor de renovatie, het onderhoud én het maximaal verduurzamen van zeven gemeentelijke gebouwen in het Eindhovense stadshart. Het contract heeft een looptijd van tien jaar, met een optionele verlenging voor vijf jaar. De renovatie van de Stadstoren startte in maart 2017 en in 2019 is begonnen met het Stadhuis. Later volgen o.a. Mercado, het NRE-gebouw en Van Abbe Museum.

Op innovatie gerichte aanbesteding

Binnen de beschikbare renovatie- en onderhoudsbudgetten óók een maximale verduurzaming realiseren in en rondom de gemeentelijke gebouwen. Dat was de opdracht waarvoor !MPULS in co-creatie, met behulp van de methodiek van het ‘designdenken’, de beste oplossing ontwikkelde. Resultaat is een contract dat flexibel en toekomstbestendig is en ruimte biedt aan innovaties. Behalve efficiënt gebruik van ruimte, zijn thema’s qua verduurzaming: het continu verbeteren van de leefbaarheid en gezondheid, 50% energieneutraliteit in de gemeentelijke gebouwen, 95% hergebruik van sloopmateriaal, het verminderen van de CO2-uitstoot, meer groen en water, aandacht voor mensen met achterstand op de arbeidsmarkt en duurzaam woon-werkverkeer. De principes van de wereldwijd bewezen duurzaamheidsmethode The Natural Step worden als leidraad gebruikt.